Ook afdrachtvermindering S&O ook voor studenten

16 januari 2013 | Door redactie

Voeren studenten in uw onderneming speur- en ontwikkelingswerk (S&O) uit op basis van een fictieve dienstbetrekking, dan kunnen zij in aanmerking komen voor afdrachtvermindering S&O. Voorheen was dit alleen mogelijk als er sprake was van een ‘echte’ dienstbetrekking.

Afdrachtvermindering S&O kunt u toepassen op het loon van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten. Hiermee krijgt u een korting op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen of eindheffing. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u een aanvraag indienen bij AgentschapNL. Deze instantie wees een aanvraag voor studenten die niet op basis van een echte dienstbetrekking werken, tot nu toe altijd af.

Fiscus beoordeelt ‘echte’ dienstbetrekking

Van een echte dienstbetrekking is sprake als de kenmerken loon, gezag en persoonlijke arbeid alle drie van toepassing zijn. Bij studenten ontbreekt vaak het kenmerk loon, omdat zij meestal alleen een kostenvergoeding krijgen (die onder het wettelijk minimumloon ligt). Er is dan sprake van een fictieve dienstbetrekking.
In sommige gevallen kan AgentschapNL besluiten dat u wel S&O-afdrachtvermindering mag toepassen voor studenten die werken op basis van een fictieve dienstbetrekking. Voorwaarde is dan dat de Belastingdienst een verklaring afgeeft waarin staat dat de betreffende studenten niet verschillen van andere werknemers en daardoor eigenlijk in echte dienstbetrekking zijn.

AgentschapNL trekt eerdere afwijzing in

Kortgeleden kreeg accountantskantoor BDO dit voor het eerst voor elkaar. Volgens BDO waren de studenten wel in echte dienstbetrekking werkzaam en kon de Belastingdienst daar ook goedkeuring voor verlenen. AgentschapNL trok op basis van deze goedkeuring de eerdere afwijzing in. De werkgever kon voor zijn S&O-studenten dus toch afdrachtvermindering toepassen.