Per 1 januari is er één S&O-regeling

Het kabinet zal de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) en de Research & Development Aftrek (RDA) per 1 januari 2016 samenvoegen tot één regeling voor speur- en ontwikkelingswerk: de WBSO-regeling. De komende tijd werkt het kabinet deze nieuwe regeling verder uit. Uit het Belastingplan 2016 zal blijken hoe de overheid precies invulling gaat geven aan de samenvoeging van beide regelingen.

20 juli 2015 | Door redactie

Komt u in aanmerking voor de afdrachtvermindering voor S&O, dan betaalt u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing over het loon van werknemers die zich bezighouden met S&O. Met de RDA krijgt u een extra aftrek van de winst voor de vennootschapsbelasting. In de praktijk bleek deze regeling niet altijd even goed te werken. Zo moet u om de aftrek toe te kunnen passen wel winst maken. Bovendien mag u de RDA binnen de internationale accountingregels niet in de boekhouding verwerken als gegarandeerde kostenverlaging. Het kabinet heeft daarom besloten om de regelingen samen te voegen tot één geïntegreerde S&O-regeling.

De overige kosten tellen ook mee

Na de samenvoeging is er één afdrachtvermindering met als grondslag alle kosten voor Research & Development (loonkosten, overige kosten en uitgaven). Per 1 januari 2016 geldt de S&O-afdrachtvermindering dus niet langer alleen voor de loonkosten, maar ook voor de overige kosten en uitgaven voor S&O. De extra aftrek in de vennootschapsbelasting gaat dan verdwijnen. In de tabel hieronder ziet u welke percentages en bedragen er waarschijnlijk gaan gelden voor de nieuwe regeling. De naam Wet Bevordering Speur en ontwikkelingswerk (WBSO) blijft wel behouden voor de geïntegreerde regeling. 

2015-07-20 - Samenvoegen WBSO en RDA