Percentages WBSO voor 2022 gewijzigd

21 september 2021 | Door redactie

Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken dankbaar gebruik van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Het is een van de belangrijkste subsidieregelingen van Nederland en moet innovatieve organisaties helpen. Voor 2022 zijn de percentages van de tarieven verlaagd.

Innovaties staan ook voor 2022 hoog op de agenda van het demissionaire kabinet, zo blijkt uit de Prinsjesdagstukken. Dankzij de WBSO kunnen organisaties een vermindering van de af te dragen loonheffingen krijgen, als zij kosten maken en uitgaven doen ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk.

WBSO-voordeel via twee schijven

Het financiële voordeel van de WBSO verloopt via twee schijven. Organisaties kunnen in 2022 in de eerste schijf 32% (in 2021 40%) van hun S&O-(loon)kosten tot en met € 350.000 aftrekken van de loonbelasting. Voor starters geldt hier zelfs 40% (in 2021 50%). Komen de S&O-(loon)kosten boven de € 350.000, dan geldt de tweede schijf. Daarvoor geldt een tarief van 16%.

WBSO
Tarief 1e schijf 32%
Tarief 1e schijf starters 40%
Grens 1e schijf € 350.000
Tarief 2e schijf 16%

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Meer informatie over fiscale ondernemersregelingen vindt u in de toolbox Zo past u de ondernemersregelingen correct toe.