Steun van de overheid voor R&D vermindert

22 april 2016 | Door redactie

De komende vier jaar zal de overheid minder geld beschikbaar stellen voor Research & Development (R&D). Deze afname van € 200 miljoen zal vooral gevolgen hebben voor organisaties die willen investeren in middelen voor toegepast onderzoek. Voor fundamenteel onderzoek blijft ongeveer evenveel overheidsgeld beschikbaar.

De overheid helpt organisaties in Nederland met subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen, door het aanbieden van verschillende ondernemersfaciliteiten (tool) en R&D (tools) met als doel om de concurrentiekracht van Nederland en Europa te versterken. Sinds 2016 is de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk samengevoegd met de Research & Development Aftrek (RDA) en is er één fiscale regeling voor alle kosten van R&D. Door een R&D aanvraag in te dienen (tool), is er een extra aftrekpost voor alle (niet-loon)kosten en uitgaven voor research en development. In 2016 stelt de overheid 6,2 miljard beschikbaar voor R&D. Dat is omgerekend naar het bruto binnenlands product (BBP) 0,89 procent. Van begin 2017 tot en met eind 2020 daalt dit percentage naar 0,79 procent van het BBP. De financiële ondersteuning door provincies en gemeenten van circa € 250 miljoen voor R&D, blijft de komende jaren ongeveer gelijk. Dit blijkt uit onlangs gepubliceerde cijfers.

Toenemende steun van de EU voor R&D en innovatie

Een andere grote financier voor onderzoek en ontwikkeling is de Europese Unie (EU). Nederland kan de komende jaren rekenen op € 700 tot € 800 miljoen afkomstig uit onder andere het Horizon2020-programma. Eén van de drie overkoepelende programma's van Horizon 2020 draait onder andere om betere toegang tot kapitaal voor ondernemers en ondersteuning van het mkb. Ook wil de EU dat de academische wereld en het bedrijfsleven samen het hoofd buigen over maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen, zoals betaalbare duurzame energie, voedselveiligheid, vergrijzing of klimaatverandering.