Thema Afdrachtvermindering S&O

Naar themapagina

Tarief 2e schijf WBSO in 2019 al omhoog

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland. Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken dankbaar gebruik van de WBSO. Na heroverweging van het pakket 'vestigingsklimaat' uit het Belastingplan 2019 zou de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering in 2020 verhoogd worden met 2%-punt, van 14% naar 16%. Dat gebeurt nu eerder, namelijk in 2019.

23 november 2018 | Door redactie

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde een motie van de regeringspartijen D66 en ChristenUnie en zorgde er zo voor dat de versnelde verhoging mogelijk is. In 2018 is de tweede schijf van de WBSO (tool) juist verlaagd van 16% naar 14%. Maar dit wordt volgend jaar dus al teruggedraaid: het tarief van de tweede schijf gaat terug omhoog naar 16%. Innovatieve ondernemers krijgen hierdoor een hogere vermindering van de af te dragen loonheffingen (tools), als zij kosten maken en uitgaven doen ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk. Het financiële voordeel van de WBSO verloopt via twee schijven. Ondernemers kunnen in de eerste schijf 32% van hun S&O-(loon)kosten tot en met € 350.000 aftrekken van de loonbelasting. Voor starters geldt hier zelfs 40%. Komen de S&O-(loon)kosten boven de € 350.000, dan geldt de tweede schijf. Deze gaat per 2019 omhoog van 14% naar 16% (zie tabel).

Verhoging afdrachtvermindering WBSO leidt tot beter vestigingsklimaat

De impuls die het kabinet wil geven door de afdrachtvermindering weer te verhogen, past bij het bredere plan om het vestigingsklimaat van Nederland te verbeteren. Het kabinet heeft daarbij eerder al gekeken naar het hele pakket aan fiscale maatregelen. Onder andere via een verlaging van de vennootschapsbelasting, maatregelen die innovatie en ondernemerschap in Nederland moeten bevorderen en door een aantal overgangsmaatregelen in te stellen, moet Nederland een aantrekkelijker land worden om zich te vestigen.


WBSO 2019_wijziging20112018