Tot 30 november tijd voor aanvraag WBSO 2016

17 november 2015 | Door redactie

Als uw onderneming begin 2016 gebruik wil maken van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) moet u uw aanvraag deze maand nog indienen bij RVO.nl. Per 2016 geldt de regeling niet alleen meer voor de loonkosten, maar alle kosten voor research en development.

U heeft nog tot 30 november te tijd om uw aanvraag voor WBSO (tool) in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) als u per 1 januari 2016 van de regeling gebruik wilt maken. Het indienen van de aanvraag (tool) moet namelijk uiterlijk één maand voorafgaand aan de start van de werkzaamheden gebeuren. Voor zelfstandigen geldt dat de aanvraag WBSO voor 1 januari 2016 bij RVO.nl binnen moet zijn.

Eén regeling per 2016

In 2016 geldt voor het eerst één regeling voor de WBSO en Research & Development Aftrek (RDA). Hierdoor geldt de afdrachtvermindering dus niet meer alleen voor de loonkosten, maar voor alle kosten voor speur- en ontwikkelingswerk. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook de kosten van de ontwikkeling van nieuwe apparatuur. De nieuwe regeling blijft wel gewoon WBSO heten.