Voor 1 april 2015 de S&O-uren melden

11 februari 2015 | Door redactie

De uren die u in 2014 aan speur- en ontwikkelingswerk heeft besteed, moet u voor 1 april 2015 melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als u dit niet doet, krijgt u een boete.

Als uw onderneming in 2014 een verklaring voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) heeft gekregen zodat u de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk mocht toepassen, moet u vóór 1 april 2015 de werkelijk gerealiseerde S&O-uren melden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Maak gebruik van het e-loket

U moet de door uw onderneming gemaakte S&O-uren altijd doorgeven. Dit doet u via het eLoket van RVO.nl. Voor het doorgeven van de S&O-uren doet het er niet toe of uw onderneming méér of minder S&O-uren heeft gemaakt dan in de S&O-verklaring is aangegeven of precies hetzelfde aantal uren. Ook als u in de praktijk helemaal geen S&O-uren gebruikt heeft, moet u dit aan RVO.nl doorgeven. Rendement stelt een handige vaktool beschikbaar waarin u de administratieve verplichtingen uit de periode na het verkrijgen van een S&O-verklaring kunt terugvinden.

Te laat melden leidt tot boete en correctie

Meldt u de werkelijk uren pas op of na 1 april 2015 bij RVO.nl, dan kan uw onderneming een boete krijgen. Meldt u helemaal niets, dan gaat RVO.nl ervan uit dat u helemaal geen uren heeft gerealiseerd. U krijgt dan een boete én een volledige correctie van de S&O-verklaring. Dit betekent dat u het deel van de loonbelasting/premie volksverzekeringen dat u in 2014 door toepassing van de afdrachtvermindering S&O niet heeft afgedragen, alsnog moet betalen.

Dringende vragen over de S&O-uren?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de S&O-uren, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!