Vóór 1 april het aantal S&O-uren melden

9 maart 2015 | Door redactie

Houdt u zich bezig met innovatie, dan kunt u profiteren van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) en de research- en developmentaftrek (RDA). U moet vóór 1 april 2015 de gemaakte S&O-uren, kosten en uitgaven doorgeven als u van deze faciliteiten in 2014 gebruik heeft gemaakt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kan een boete opleggen als u dat niet of te laat doet.

Met de speur- en ontwikkelingsaftrek (S&O) bespaart u op de loonkosten van de werknemers die zich bezighouden met innovatie. U profiteert hiervan door een afdrachtvermindering. Met de research- en developmentaftrek (RDA) krijgt u een extra aftrek van de winst voor de andere kosten bij een innovatief project. Dit zijn onder andere kosten voor prototypes of de aanschaf van onderzoeksapparatuur. De loonkosten tellen daarbij dus niet mee. Om de S&O-afdrachtvermindering en de RDA toe te passen heeft u een beschikking van RVO nodig. U vraagt deze beschikking vooraf aan bij RVO.nl.

Oorspronkelijke beschikking corrigeren

Heeft u voor 2014 een S&O-verklaring of een RDA-beschikking gekregen van RVO.nl? Dan moet u uiterlijk 31 maart de daadwerkelijk gerealiseerde uren of kosten melden, ook als deze overeenkomen met de uren of kosten die op de beschikking zijn vermeld. Wijken de daadwerkelijk gemaakte uren en kosten af van de oorspronkelijke beschikking, dan ontvangt u een correctie-beschikking. RVO kan u een boete opleggen als u te laat bent met het melden van de gemaakte uren of de kosten. Als u de daadwerkelijk gemaakte uren of kosten heeft doorgegeven, kunt u alsnog een bezoek krijgen van RVO. Tijdens dit bedrijfsbezoek zal RVO controleren of uw S&O-administratie volledig is en bovendien overeenkomt met de uren en kosten die u heeft doorgegeven.