Voor 1,2 miljard voordeel behaald uit WBSO-regeling

Ruim 20.000 organisaties, waarvan 97% midden- en kleinbedrijf (mkb), haalden afgelopen jaar een voordeel van € 1,2 miljard uit de innovatie- en onderzoeksregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dit is te lezen in de jaarrapportage 2019, die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) recent publiceerde.

16 juni 2020 | Door redactie

Via de WBSO-regeling (tool) kunnen organisaties onderzoek doen naar nieuwe innovaties en ideeën die tot succesvolle producten en diensten moeten leiden. Via de WBSO kunnen organisaties een deel van de loonkosten en andere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit namens het ministerie van EZK.

Nieuwe product, software of onderzoek 

RVO kende in 2019 ruim 120.000 R&D-projecten toe. Het overgrote deel (96%) van de projecten betreft ontwikkelingstrajecten voor een nieuw product, productieproces of software. De overige projecten zijn technisch-wetenschappelijke onderzoeken.

Voorwaarden aan de WBSO

Organisaties die een beroep willen doen op de WBSO moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De innovatie of het onderzoek vindt plaats binnen de EU.
  • De organisatie valt onder de vennootschapsbelasting (VPB) of inkomstenbelasting (IB) in Nederland.
  • De organisatie is geen publieke kennisinstelling.
  • De organisatie valt onder IB en besteedt jaarlijks zelf minimaal vijfhonderd uur aan ontwikkeling of onderzoek en/of de organisatie valt onder de VPB en draagt loonheffingen af voor werknemers die ontwikkelings- of onderzoekswerkzaamheden gaan uitvoeren. 

Deadline verplaatst

De organisaties hebben recht op afdrachtvermindering S&O. Hiervoor moet de werkgever een S&O-verklaring hebben ontvangen en voldoen aan een administratieplicht. Binnen drie maanden na het einde van het kalenderjaar moeten het aantal gewerkte uren, kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk worden doorgegeven via de website RVO.nl. Vanwege de coronacrisis is de deadline eerder dit jaar verplaatst van 1 april 2020 naar 15 juni 2020.