WBSO en RDA gaan samen

De afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) wordt met de Research & Development Aftrek samengevoegd tot één regeling. Het kabinet wil de regelingen per 1 januari 2016 bundelen.

22 juli 2015 | Door redactie

Komt u in aanmerking voor de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), dan betaalt u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing over het loon van werknemers die zich bezighouden met S&O. Met de RDA krijgt u een extra aftrek van de winst voor de vennootschapsbelasting. In de praktijk bleek de RDA niet altijd even goed te werken. Zo moet u om de aftrek toe te kunnen passen wel winst maken. Het kabinet heeft daarom besloten om de regelingen samen te voegen tot één geïntegreerde S&O-regeling.

Niet langer alleen voor de loonkosten

Na de samenvoeging is er één afdrachtvermindering met als grondslag alle kosten voor Research & Development (loonkosten, overige kosten en uitgaven). Per 1 januari 2016 geldt de S&O-afdrachtvermindering dus niet langer alleen voor de loonkosten, maar ook voor de overige kosten en uitgaven voor S&O. De extra aftrek in de vennootschapsbelasting gaat dan verdwijnen. In de tabel hieronder ziet u welke percentages en bedragen er waarschijnlijk gaan gelden voor de nieuwe regeling. De naam WBSO blijft wel behouden voor de geïntegreerde regeling.

Samenvoegen WBSO en RDA