WBSO en RDA samenvoegen tot één regeling

10 juli 2015 | Door redactie

Het kabinet gaat de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) per 1 januari 2016 samenvoegen. U kunt daardoor gebruikmaken van één fiscale regeling voor al uw kosten voor Research & Development (loonkosten, overige kosten en uitgaven).

Komt u in aanmerking voor de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), dan betaalt u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing over het loon van werknemers die zich bezighouden met S&O. Met de RDA krijgt u een extra aftrek van de winst voor de vennootschapsbelasting. In de praktijk bleek de RDA niet altijd even goed te werken. Zo moet u om de aftrek toe te kunnen passen wel winst maken. Het kabinet heeft daarom besloten om de regelingen samen te voegen tot één geïntegreerde S&O-regeling. Deze integratie wordt opgenomen in het Belastingplan 2016 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Niet langer alleen voor de loonkosten

Na de samenvoeging is er één afdrachtvermindering met als grondslag alle kosten voor Research & Development (loonkosten, overige kosten en uitgaven). Per 1 januari 2016 geldt de S&O-afdrachtvermindering dus niet langer alleen voor de loonkosten, maar ook voor de overige kosten en uitgaven voor S&O. De extra aftrek in de vennootschapsbelasting gaat dan verdwijnen. In de tabel hieronder ziet u welke percentages en bedragen er waarschijnlijk gaan gelden voor de nieuwe regeling. De naam WBSO blijft wel behouden voor de geïntegreerde regeling.
Samenvoegen WBSO en RDA