WBSO- en RDA-uren melden tot en met 31 maart

16 februari 2015 | Door redactie

Als uw bv in 2014 heeft geprofiteerd van S&O-afdracht en de R&D-aftrek, moet u uiterlijk 31 maart de werkelijk gemaakte uren, kosten en uitgaven doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Doet u dit niet of te laat, dan riskeert u een boete.

Met de speur- en ontwikkelingsaftrek (S&O) bespaart u op de loonkosten van uw werknemers die zich bezighouden met de innovaties in uw bv. U profiteert hiervan in de vorm van een afdrachtvermindering. Met de research- en developmentaftrek (RDA) mag u andere kosten van een innovatief project aftrekken van uw winst. Dit zijn onder andere kosten voor prototypes of de aanschaf van onderzoeksapparatuur. Om de S&O-aftrek en de RDA toe te passen heeft u een beschikking van RVO nodig die u vooraf aanvraagt. U las hier al over in het bericht ‘Vraag WBSO aan voor 30 november!’.

Correctie bij afwijking van beschikking

Heeft u voor 2014 een S&O-verklaring en een RDA-beschikking gekregen van RVO.nl? Dan moet u uiterlijk 31 maart de daadwerkelijk gerealiseerde uren of kosten melden, ook als deze overeenkomen met de uren of kosten die op de beschikking gemeld zijn vermeld. RVO kan uw bv een boete opleggen als u te laat bent met het melden van de kosten of gemaakte uren. Wijken de daadwerkelijk gemaakte kosten en uren af van de oorspronkelijke beschikking, dan zal deze worden gecorrigeerd. U moet de gecorrigeerde beschikking dan gebruiken bij uw VPB-aangifte.

RVO komt op bezoek voor controle

Als u de daadwerkelijk gemaakte kosten of uren hebt doorgegeven, kunt u alsnog een bezoek krijgen van RVO. Tijdens dit bedrijfsbezoek zal RVO controleren of uw S&O-administratie volledig is en bovendien overeenkomt met de uren en kosten die u hebt doorgegeven. Bij gebreken kan RVO u een boete opleggen.