Wijzigingen in de WBSO in 2020

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland. Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken dankbaar gebruik van de WBSO.

Uit een evaluatie van de WBSO is naar voren gekomen dat de systematiek van het indienen en toekennen van een aanvraag korter en makkelijker kan. De voorgestelde wijzigingen zijn op Prinsjesdag 2019 gepresenteerd.

17 september 2019 | Door redactie

Op 11 april 2019 heeft het kabinet de evaluatie van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) over de periode 2011-2017 en de kabinetsreactie daarop naar de Tweede Kamer verstuurd. Uit de fiscale maatregelen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, komen 3 wijzigingen naar voren: het aantal aanvraagmomenten van een S&O-verklaring breidt uit van 3 naar 4 . De deadline waarop organisaties een aanvraag mogen indienen, wordt de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, in plaats van ten minste een maand voorafgaand aan die periode. Dit geldt niet voor aanvragen rond Kerst en oud en nieuw. Voor aanvragen die betrekking hebben op de periode die ingaat op 1 januari van een kalenderjaar, wordt de deadline voor het indienen 20 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

Storing bij aanvraagloket wordt aanvrager niet nagedragen

Een derde wijziging rond de WBSO gaat over het overschrijden van de termijn die veroorzaakt is door een digitale storing bij het aanvraagloket van RVO.nl. Als een organisatie om die reden een aanvraag te laat indient, of de opgave van burgerservicenummers van de werknemers die aan S&O hebben gewerkt, de urenregistratie of gerealiseerde kosten en uitgaven zijn niet op tijd binnen door zo’n storing, wordt dat de indiener niet aangerekend.  

Vooral profijt van fiscaal voordeel via de loonheffing

Per 1 januari 2016 is de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) samengevoegd met de Research & Development Aftrek (RDA) tot één fiscale regeling voor alle kosten van Research & Development. De WBSO heeft betrekking op alle kosten van research & development en is bedoeld voor organisaties, starters en zelfstandigen die zich bezighouden met technisch wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, productieprocessen of apparatuur. Uit het evaluatierapport blijkt dat voor alle organisaties vooral het fiscale voordeel via de loonheffing profijt oplevert. Alle organisaties, ongeacht grootte of sector hebben namelijk recht op afdrachtvermindering S&O, ook als er nog geen winst gemaakt is. Hiervoor moet de werkgever een S&O-verklaring hebben ontvangen en voldoen aan een administratieplicht.

Meer informatie vindt u in de toolbox Zo past u de ondernemingsregelingen correct toe.