Afdrachtvermindering S&O

Alle werkzaamheden binnen een onderneming die gericht zijn op technisch, wetenschappelijk onderzoek, kunnen vallen onder de term speur- en ontwikkelingswerk (S&O). De overheid geeft hier subsidie voor in de vorm van een afdrachtvermindering op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen. Om deze te mogen toepassen, moet uw onderneming een S&O-verklaring hebben. De uitvoering van de regeling ligt bijna volledig bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De S&O-verklaring moet dan ook bij RVO worden aangevraagd. De aanvraag moet minimaal één maand voor de periode waarop deze betrekking heeft, worden ingediend. Uw organisatie moet achteraf de werkelijke S&O-uren aan RVO doorgeven.

Uitgelicht

Wijzigingen in de WBSO in 2020

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland. Vooral Nederlandse...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Budget WBSO gewaarborgd tot 2022

In een brief die op Prinsjesdag 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat,...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 20-09-2019

 

Toolboxen

Zo past u de ondernemersregelingen correct toe

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 08-06-2020

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren en innoveren te stimuleren. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting...

Tools

Verdiepingsartikelen

Voordeel met goed speuren

Afdrachtvermindering S&O 5 minuten | 24-03-2021

Speur- en ontwikkelingswerk loont. De overheid stimuleert deze werkzaamheden met een korting op de af te dragen loonbelasting/premie volksve...

Infographics

Fiscale innovatieregelingen

Innovatie Publicatiedatum 09-09-2019

Innovatie is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. De overheid probeert innovatie te stimuleren met verschillende fiscale regelingen. Welke regelingen zijn er...

Vraag en antwoord

Wat zijn de voorwaarden voor de WBSO voor ondernemingen?
Als uw onderneming werk maakt van research & development, dan kunt u financiële hulp inroepen van de overheid. Via de WBSO kunt u korting krijgen op (loon)kosten en uitgaven aan wat bij de overheid speur- en ontwikkelingswerk (S&O) heet. In de praktijk komt het erop neer dat... Lees het hele antwoord