Afdrachtvermindering S&O

Alle werkzaamheden binnen een onderneming die gericht zijn op technisch, wetenschappelijk onderzoek, kunnen vallen onder de term speur- en ontwikkelingswerk (S&O). De overheid geeft hier subsidie voor in de vorm van een afdrachtvermindering op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen. Om deze te mogen toepassen, moet uw onderneming een S&O-verklaring hebben. De uitvoering van de regeling ligt bijna volledig bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De S&O-verklaring moet dan ook bij RVO worden aangevraagd. De aanvraag moet minimaal één maand voor de periode waarop deze betrekking heeft, worden ingediend. Uw organisatie moet achteraf de werkelijke S&O-uren aan RVO doorgeven.

Uitgelicht

Wijzigingen in de WBSO in 2020

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland. Vooral Nederlandse...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Budget WBSO gewaarborgd tot 2022

In een brief die op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd, heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat,...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 20-09-2019