Afdrachtvermindering S&O

Alle werkzaamheden binnen een onderneming die gericht zijn op technisch, wetenschappelijk onderzoek, kunnen vallen onder de term speur- en ontwikkelingswerk (S&O). De overheid geeft hier subsidie voor in de vorm van een afdrachtvermindering op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen. Om deze te mogen toepassen, moet uw onderneming een S&O-verklaring hebben. De uitvoering van de regeling ligt bijna volledig bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De S&O-verklaring moet dan ook bij RVO worden aangevraagd. De aanvraag moet minimaal één maand voor de periode waarop deze betrekking heeft, worden ingediend. Uw organisatie moet achteraf de werkelijke S&O-uren aan RVO doorgeven.

 

Wat zijn de voorwaarden voor de WBSO voor ondernemingen?

Innovatie | Publicatiedatum 15-01-2021

Wat zijn de voorwaarden voor de WBSO voor ondernemingen die onder de VPB vallen en hoe berekent RVO.nl dit voordeel?

Zo past u de ondernemersregelingen correct toe

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 07-07-2022

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren en innoveren te stimuleren. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting...

Personeelsgerelateerde subsidies en financiële voordelen op een rij

Personeelssubsidies 5 minuten | 08-07-2022

De inzet van personeel vraagt van de meeste organisaties flink veel geld. Maar soms zijn werkgevers meer euro’s kwijt dan nodig is, omdat zi...

Voordeel met goed speuren

Afdrachtvermindering S&O 5 minuten | 24-03-2021

Speur- en ontwikkelingswerk loont. De overheid stimuleert deze werkzaamheden met een korting op de af te dragen loonbelasting/premie volksve...

Fiscale innovatieregelingen

Innovatie Publicatiedatum 14-03-2022

Innovatie is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. De overheid probeert innovatie te stimuleren met verschillende fiscale regelingen. Welke regelingen zijn er...

Heeft u een vraag over Afdrachtvermindering S&O?

Esther van Tienen
Esther van Tienen
Belastingconsulent, salarisadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Afdrachtvermindering S&O?

Esther van Tienen
Esther van Tienen
Belastingconsulent, salarisadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie