Afschrijving op gebouw voor ondernemers beperkt

18 september 2018 | Door redactie

Ondernemers voor de vennootschapsbelasting zien vanaf volgend jaar de afschrijvingsmogelijkheden afkalven. Op een gebouw dat zij in eigendom hebben, mogen zij dan nog maar tot 100% van de WOZ-waarde afschrijven. Nu mag dat nog tot 50%.

Volgens het Belastingplan 2019 maakt deze maatregel het verschil tussen de boekwaarde en de toekomstige verkoopwaarde van een pand kleiner. Volgens het kabinet is daardoor  de belastbare boekwinst bij de verkoop van het gebouw kleiner.

Bodemwaarde pand maatgevend voor afschrijving

In de vennootschapsbelasting schrijven ondernemingen panden en bijbehorende zaken af over de periode van de levensduur. Vaak is dat dertig jaar. Hierbij moet er allereerst rekening worden gehouden met de restwaarde. Over het verschil tussen de aanschafwaarde en de restwaarde kan worden afgeschreven. 
Bij het afschrijven van panden moet een ondernemer ook rekening houden met de bodemwaarde. Deze bedraagt nu nog 50% van de WOZ-waarde bij een pand in eigen gebruik en 100% van de WOZ-waarde bij een beleggingspand. Dat wordt dus ook 100% voor het eigen pand.

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.