Aangekochte racefiets op de zaak zetten?

19 juli 2019

Mijn fietsenzaak gaf aan dat ik de door mij aan te schaffen racefiets op de zaak kan zetten. Klopt dit wel en is het geen verkooppraatje?

Dit op de zaak zetten is inderdaad mogelijk! Een voorwaarde is wel dat de aanschaf van uw racefiets (mede) ten behoeve van uw onderneming wordt gedaan. Het is toegestaan een fiets tot uw bedrijfsvermogen te rekenen zolang u deze niet alleen (of nagenoeg geheel) privé gebruikt. Als u de fiets minstens 10% zakelijk gebruikt en u dit ook aannemelijk kunt maken aan de Belastingdienst, mag u de fiets tot uw bedrijfsvermogen rekenen. Woon- werkverkeerkilometers zijn daarbij zonder meer aan te merken als zakelijke kilometers.

Voordelen fiets op de zaak

Een (race)fiets van de zaak heeft een aantal voordelen:

  • U kunt ten aanzien van de fiets gebruikmaken van de kleinschaligheidsaftrek (KIA). Als u op jaarbasis meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen kun u deze extra aftrekpost toepassen. In de meeste gevallen is dit 28% van de totale investering.
  • U kunt de fiets in vijf jaar afschrijven, wat u een jaarlijkse aftrekpost oplevert.
  • Ook de onderhoudskosten en bijvoorbeeld een fietsverzekering zijn aftrekbaar.
  • U kunt BTW terugvragen naar rato van het zakelijk gebruik van de fiets.

Keuze afhankelijk van aatal kilometers

Afhankelijk van het aantal kilometers dat u zakelijk met de fiets rijdt, kan het in sommige gevallen voordeliger zijn om de fiets privé aan te schaffen. Rekent u uw fiets niet tot uw zakelijk vermogen, maar gebruikt u deze privéfiets wel voor zakelijke kilometers, dan mag u € 0,19 per kilometer als ondernemingskosten in aftrek brengen. Als u de fiets als privévermogen bestempelt, heeft u echter geen recht op investeringsaftrek en mag u niets afschrijven. Kijk eens welke keuze van etikettering voor u de meest voordelige is.