Hoe moet u fiscaal omgaan met gekocht intellectueel eigendom?

2 oktober 2012

Koopt uw onderneming intellectueel eigendom, bijvoorbeeld een auteursrecht, dan moet u de kosten hiervan activeren. Over de geactiveerde waarde kunt u vervolgens afschrijven. De afschrijving berekent u op basis van goedkoopmansgebruik, rekening houdend met de termijn waarover het intellectueel eigendom u naar verwachting voordeel zal opleveren.

Maximaal 20% afschrijven

Fiscaal geldt in het algemeen dat u jaarlijks maximaal 20% van de aanschafwaarde mag afschrijven. Voor goodwill geldt een jaarlijks maximum van 10% van de aanschafwaarde.Bijlagen bij dit antwoord

Lineair afschrijven
Tools | Rekentools