Is willekeurig afschrijven altijd fiscaal voordelig?

8 september 2021

Is het altijd fiscaal voordelig om als startende ondernemer te kiezen voor het willekeurig afschrijven van de door mij gedane investeringen?

Als startende ondernemer (u wordt gedurende drie jaar door de Belastingdienst gezien als starter) heeft u inderdaad de keus om willekeurig af te schrijven. Dit betekent dat u op uw bedrijfsmiddelen meer dan de standaardafschrijving van (maximaal) 20% mag afschrijven.

Als u ervoor kiest willekeurig af te schrijven, kunt u dus desgewenst uw winst in een bepaald jaar extra drukken, waardoor u in dat jaar minder IB en inkomensafhankelijke ZVW-premie betaalt. Ook heeft u dan mogelijk recht op (hogere) toeslagen.

Kwestie van rekenen

Door willekeurig af te schrijven kunt u dus de fiscale afschrijvingen naar voren of naar achteren halen. Afhankelijk van uw winst kan dit zoals vermeld gunstig zijn. Had u echter in 2020 nog niet zoveel winst en verwacht u dit jaar of het volgend jaar meer winst te behalen, dan kunt u ook in 2020 minder afschrijven en in 2021 en/of 2022 meer.

Hoe dit zo gunstig mogelijk voor u uitpakt hangt af van omstandigheden en verwachtingen en is een kwestie van rekenen. Gaat u dus vooraf na wat het effect is als u meer dan normaal afschrijft. Probeert u daarbij ook de winstverwachting van de komende jaren zo goed mogelijk in te schatten.

Beter een jaartje wachten

Stel, u heeft in 2020 nog geen hoge winst behaald en er is in totaal voor een bedrag van € 5.000 aan bedrijfsmiddelen door u aangeschaft en door de zelfstandigen-/startersaftrek en mkb-winstvrijstelling hoeft u geen of nauwelijks belasting te betalen. dan is het natuurlijk fiscaal gunstiger om de afschrijving uit te stellen naar een volgend jaar waarin u meer winst verwacht.

Het is dus een kwestie van rekenen of het voordelig uitpakt of dat u beter nog een jaartje kunt wachten. Vaak komen de hogere winsten pas na een tijdje om de hoek kijken!

Dit antwoord is geschreven door mr. Sascha Jacobs, Jacobs & partner belastingadviseurs te Heerlen.