Mag ik over door mij betaalde goodwill fiscaal afschrijven?

16 april 2021

Mag ik over door mij betaalde goodwill fiscaal afschrijven?

Of u over betaalde goodwill mag afschrijven is afhankelijk van de ondernemingsvorm waar u mee te maken heeft en op welke wijze de overdracht plaatsvindt.

Heeft u te maken met een overname van een onderneming die niet in aandelen is verdeeld (denk daarbij aan een eenmanszaak of een vof) dan vindt een bedrijfsoverdracht altijd plaats via een zogenoemde activa-passivatransactie.

Voor een bv daarentegen bestaat ook de mogelijkheid van een aandelentransactie. Bij een activa-passivatransactie worden alleen, zoals de naam het al zegt, de activa en passiva overgedragen. Bij een aandelentransactie worden echter de aandelen van de bv aan u overgedragen.

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen deze twee vormen van transactie. Voor wat betreft de goodwill wordt vaak over het hoofd gezien hoe de fiscale gevolgen van goodwill de prijs van een transactie kunnen beïnvloeden.

Intrinsieke waarde

Goodwill voor een onderneming is het verschil tussen de prijs die betaald wordt voor de onderneming en de fiscale boekwaarde (ook wel: de intrinsieke waarde). In de regel geldt dat bij een activa-passivatransactie de koper eventuele goodwill fiscaal mag afschrijven.

Bij een aandelentransactie is dit daarentegen niet mogelijk. Omdat bij een activa-passivatransactie voor u als koper de mogelijkheid bestaat de betaalde goodwill fiscaal af te schrijven, is uw belastbare winst en daarmee dus ook uw belastingheffing lager. De goodwill wordt overigens over een periode van tien jaar afgeschreven.

Vanuit de verkoper gezien is de keerzijde van een activa-passivatransactie dat de verkopende partij direct belasting moet betalen over de ontvangen goodwill. Bij een aandelentransactie is er geen sprake van directe belastingheffing, als de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Een eventueel vervreemdingsvoordeel wordt dan onbelast ontvangen door de holding.

Pas als de holding naar privé het vervreemdingsvoordeel uitkeert komt de belastingheffing om de hoek kijken. Daar waar de koper een voordeel heeft, heeft de verkoper dus een nadeel.

Dit antwoord is geschreven door mr. Sascha Jacobs, Jacobs & Partners Belastingadviseurs te Heerlen.