Valt met willekeurige afschrijving belasting te besparen?

24 juli 2019

Als startende ondernemer kan ik gebruik maken van de willekeurige afschrijving heb ik ergens gelezen. Kan ik hiermee belasting besparen?

De willekeurige afschrijving voor starters is bestemd voor ondernemers die recht hebben op de verhoogde zelfstandigenaftrek (startersaftrek) voor starters. Willekeurig afschrijven betekent dat u, naast de gewone afschrijving, zelf bepaalt hoe en wanneer u over een bedrijfsmiddel afschrijft. De boekwaarde van het bedrijfsmiddel mag daarbij overigens niet lager worden dan de restwaarde.

U bepaalt dus zelf over welk deel van een bedrijfsmiddel in een boekjaar wordt afgeschreven, onafhankelijk van de werkelijke levensduur.Zo kunt u er als starter dus ook voor kiezen om direct tot aan de restwaarde af te schrijven. Dit drukt uw winst natuurlijk dit jaar, waardoor u minder IB betaalt.

Voor het toepassen van de willekeurige afschrijving gelden een aantal voorwaarden. Zo moet uw onderneming een eenmanszaak, maatschap of vof zijn, heeft u recht op de bijzondere zelfstandigenaftrek voor starters en heeft u de betreffende bedrijfsmiddelen verworven of voortgebracht in het jaar dat u startersaftrek geniet, of in het jaar daarvoor (de zogeheten aanloopfase).

Geen investeringsaftrek, dan geen willekeurige afschrijving

Komen bedrijfsmiddelen niet in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), dan kunt u hierover ook niet willekeurig afschrijven. Er geldt echter geen minimuminvesteringsbedrag zoals dat wel voor de KIA geldt.Meer informatie over fiscale ondernemersregelingen vindt u in de toolbox Zo past u de ondernemersregelingen correct toe.