Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Een vennootschap is verplicht om minimaal eenmaal per jaar verantwoording af te leggen aan zijn aandeelhouders. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. In deze vergadering wordt jaarlijks de gang van zaken in de onderneming besproken. Ook wordt bijvoorbeeld beslist over de winstbestemming en ontslag en benoeming van bestuurders van de onderneming. Een belangrijke bevoegdheid van de aandeelhouders is de goedkeuring van belangrijke besluiten, zoals fusies en overnames, maar dus ook de benoeming, het ontslag en de beloning van bestuurders. Daarnaast beslist de vergadering over de vaststelling van de jaarrekening en wijzigingen van de statuten.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Een patstelling voorkomen bij een 50/50-verdeling van de aandelen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 4 minuten | 02-05-2019

De aandelenverdeling die in de praktijk voor de meeste problemen zorgt, is de verdeling 50/50. De oplossing lijkt simpel: kies dan gewoon vo...

Infographics

Dividendbelasting

Dividend Publicatiedatum 13-08-2019

Een bv moet over door haar uitgekeerd dividend aan haar aandeelhouders dividendbelasting afdragen.

Vraag en antwoord

Hebben aandeelhouders meer zeggenschap over de beloningen van topfunctionarissen?
De Eerste Kamer heeft eind 2019 een wetsvoorstel aangenomen dat de EU-richtlijn 2017/628 implementeert in Nederlandse regelgeving, waardoor aandeelhouders meer inspraak hebben op salarisverhogingen van topbestuurders. Driekwart moet akkoord met beloningsbeleid Concreet betekent de wetswijziging... Lees het hele antwoord