AVG: functionaris voor de gegevensbescherming

Niet iedere organisatie is verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Alleen organisaties die op grootschalige wijze bijzondere persoonsgegevens verwerken, moeten een functionaris aanstellen, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis. Daarnaast geldt deze verplichting voor overheidsorganisaties. Deze cursus gaat dieper in op wat de functionaris voor de gegevensbescherming precies is, wanneer het verplicht is om een functionaris aan te stellen en welke eisen daaraan gesteld worden.

Beroepscompetenties

Kennis van hoe de functie van de functionaris van de gegevensbescherming er precies uitziet, welke verantwoordelijkheden de functionaris en de werkgever hebben en welke eisen aan de functionaris gesteld worden.

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt