AVG: privacyregels op en rond de werkvloer

De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, identificatieplicht, internetprotocol, thuiswerken, (digitale) opslagplaatsen, back-ups en cameratoezicht.

Beroepscompetenties

Kennis van de privacyregels omtrent het personeelsdossier, thuiswerken, het delen van bestanden, back-ups en digitale opslagplaatsen, het internetprotocol, de identificatieplicht en cameratoezicht.

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt