AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG, gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Dit kunnen persoonsgegevens van uw klanten zijn, maar ook van leveranciers of bijvoorbeeld uw collega’s. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de rechten van betrokkenen en legt uit wat u daar precies aan moet doen.

Beroepscompetenties

Op de hoogte van de belangrijkste rechten van betrokkenen, waaronder het recht op informatie, recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing en vergetelheid, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid en dataportabiliteit, recht van bezwaar en recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde gegevensverwerking. Vervolgens leert u hoe u met deze verschillende rechten om moet gaan.

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt