AP begint campagne over nieuwe privacywetgeving

30 januari 2018 | Door redactie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een campagne gestart over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is. De campagne moet mensen bewust maken van hun privacyrechten en organisaties helpen bij de toepassing van de verordening.

Als onderdeel van de campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ heeft de AP een speciale website gelanceerd waar veel informatie is te vinden over de rechten en verplichtingen die onder de AVG gelden. De aandachtspunten voor de zorg, het onderwijs en webwinkels komen hier afzonderlijk aan bod. Op de website reikt de AP ook een aantal praktische hulpmiddelen aan. Eén daarvan is  de AVG-regelhulp, waarmee uw organisatie door het doorlopen van tien stappen in kaart kan brengen wat er nog geregeld moet worden vóór 25 mei 2018. Bij elke stap geeft de AP een beknopt advies. De AP geeft overigens wel aan dat de regelhulp bedoeld is om uw organisatie te helpen bij de toepassing van de AVG (tools), maar dat de werkgever dit niet kan gebruiken om aan te tonen dat hij aan de verordening voldoet. Het is dus een hulpmiddel, waarmee uw organisatie vervolgens zelf nog aan de slag moet.

Ministerie informeert met handleiding AVG

Het ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde onlangs ook een handleiding AVG (pdf). In deze handleiding worden de belangrijkste bepalingen uit de AVG en de uitvoeringswet AVG verder uitgelegd. Ook staan in de handleiding een aantal stroomschema’s en checklists die kunnen helpen bij het bepalen of een gegevensverwerking rechtmatig is of niet, of de betrokkene hierover geïnformeerd moet worden en zo ja, welke informatie de betrokkene hierover moet ontvangen.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen
E-learning | VideoCollege 11 minuten