AP int dwangsom voor overtreding AVG

10 augustus 2018 | Door redactie

In een zaak die al dateert van 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een dwangsom geïnd wegens een overtreding van de AVG. Theodoor Gilissen Bankiers moet een bedrag van € 48.000 overmaken wegens het onjuist behandelen van een inzageverzoek.

Vermogensbeheerder Theodoor Gilissen – inmiddels van naam veranderd en nu InsingerGilissen geheten – heeft € 48.000 moeten betalen wegens overtreding van de AVG (tool). Al in 2016 deed een klant van deze bank een inzageverzoek in de gegevens die over hem waren vastgelegd. Zo’n verzoek hoeft niet gemotiveerd te worden. De klant wilde niet alleen een overzicht van zijn persoonsgegevens, maar ook afschrift van chatberichten tussen hem en de bank. Bovendien wilde hij een kopie van interne instructies over afspraken die met hem gemaakt zouden moeten worden. De bank weigerde deze gegevens te overhandigen, onder andere omdat de klant er een gerechtelijke procedure mee zou willen voorbereiden. Daarnaast betwistte de bank het recht op inzage in interne stukken.

Vermoeden weegt niet zwaar genoeg

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van mening dat de bank het recht op inzage in de vastgelegde persoonsgegevens onder de (toen nog) Wbp en AVG moet honoreren. Het feit dat de bank denkt dat deze voor iets anders gebruikt kunnen worden dan alleen controleren, weegt niet zwaar genoeg. Dit is immers niet meer dan een vermoeden. Theodoor Gilissen kreeg daarom een zogenoemde ‘last onder dwangsom’ opgelegd: de verplichting iets te regelen, met een prijskaartje voor iedere week dat dit niet gebeurde.

Maximum van € 60.000

In het geval van Gilissen was dit € 12.000 per week dat de gevraagde informatie uitbleef met een maximum van € 60.000. Uiteindelijk had de vermogensbeheerder een maand nodig om met de informatie over de brug te komen, zodat de te innen dwangsom op € 48.000 kwam. Dat bedrag is eerder deze week vastgesteld. Pas nu aan het inzageverzoek is voldaan, kan de AP uitspraak doen over de vraag of bij zo’n verzoek ook interne stukken zouden moeten worden overhandigd. Daar is mogelijk een nieuw verzoek voor nodig.  

Bijlagen bij dit bericht

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen
E-learning | VideoCollege 11 minuten
AVG: het recht om vergeten te worden
E-learning | VideoCollege 7 minuten