Autoriteit twijfelt of delen gegevens KvK aan AVG voldoet

De Autoriteit Persoonsgegevens vermoedt dat de Kamer van Koophandel de privacywet overtreedt, omdat zij adverteerders inzage geeft in het handelsregister. De organisaties gaan daarover in gesprek.

19 april 2018 | Door redactie

Organisaties zijn verplicht om zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (tool). Dat heeft tot gevolg dat (ook) de privégegevens makkelijk vindbaar zijn. Op internet, maar ook in allerlei bestanden die de Kamer van Koophandel aan commerciële partijen doorverkoopt.

Fijne inkomstenbron

De Kamer van Koophandel verkoopt de informatie van ingeschreven organisaties en al jaren aan adverteerders en dat is een goede inkomstenbron. Adverteerders gebruiken die gegevens om ondernemers gerichte reclame te sturen of  telefonische aanbiedingen te doen. Maar de gegevens worden ook gebruikt om dataprofielen op te bouwen en zo maatwerkadvertenties te kunnen vertonen. Dat wordt gedaan via customized audience targeting op bijvoorbeeld Facebook (tool).

Zakelijke adresgegevens zijn publiek domein

Organisaties zitten lang niet altijd te wachten op ongevraagde aanbiedingen. De moeilijkheid zit hem in het feit dat zakelijke adresgegevens publiek domein zijn. Vooral bij kleine ondernemers verwijzen die gegevens vaak naar een privéadres. Dan kan het hinderlijk worden. Bovendien moeten adverteerders ook voldoen aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Actieve toestemmingen en opt-out

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat het verkopen van gegevens voor direct marketing-doeleinden alleen kan als de betrokkenen daarvoor (actief) toestemming hebben gegeven. Die regel geldt voor alle organisaties, ook voor de Kamer van Koophandel. In het geval van gerichte uitingen op Facebook is die toestemming niet expliciet door een organisatie gegeven. Daarnaast is het in ieder geval nodig dat er een goede zogenoemde opt-out is.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking