AVG-gedragscodes en -richtlijnen voor accountants

In de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) staat dat brancheorganisaties een bijzondere rol kunnen vervullen voor hun achterban. Zij kunnen desgewenst gedragscodes of richtlijnen voor hun leden ontwikkelen. Voor accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals heeft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), samen met andere organisaties, onlangs AVG-richtlijnen gepubliceerd.

4 oktober 2019 | Door redactie

Een accountant moet bij elke opdracht of controle vaststellen of hij daadwerkelijk persoonsgegevens verwerkt. In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de vraag of een accountant, belastingadviseur of salarisprofessional optreedt als een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ of ‘verwerker’ voor het uitvoeren van diensten aan klanten. De NBA heeft in de nieuwe richtlijnen duidelijk op een rij gezet of de werkzaamheden van een accountant verricht zijn vanuit zijn rol als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker. Alleen als sprake is van de verwerking van persoonsgegevens, moet de accountant de afspraken hierover vastleggen in een verwerkersovereenkomst (tool). Bij een samenstellingsopdracht beoordeelt de account zelfstandig zaken zoals de integriteit van een klant, dit kan gevolgen hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat de accountant die een samenstellingsopdracht uitvoert verwerkingsverantwoordelijke is.

Richtlijnen zijn beoordeeld door AP

De richtlijnen heeft de NBA samen met de Stichting Nederlandse Organisatie van Accountants en Accountantskantoren (Novak), de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), het Register Belastingadviseurs (RB) en het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) opgesteld. Ze zijn bedoeld voor accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals. De AP heeft ze beoordeeld en die opmerkingen zijn in de richtlijnen (pdf) verwerkt.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: een introductie
E-learning | VideoCollege 14 minuten
AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
E-learning | VideoCollege 20 minuten
Checklist implementatie AVG
Tools | Checklists