AVG-toezichthouder checkt aanstelling van privacybewaker

6 september 2018 | Door redactie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de afgelopen tijd actief gecontroleerd of organisaties een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) hebben aangewezen. De meeste organisaties voldeden aan de plicht.

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moeten sommige organisaties een FG aanwijzen. Een FG helpt bij het naleven van de privacywetgeving binnen de organisatie. De AP controleert actief of werkgevers die met een FG moeten werken ook daadwerkelijk een FG hebben benoemd. De laatste tijd zijn er zo’n 400 overheidsorganisaties (waaronder gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries), 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars gecontroleerd. De AP geeft aan dat van de overheidsorganisaties slechts één organisatie nog een FG moest regelen. Van de ziekenhuizen waren er twee organisaties in overtreding. De zorgverzekeraars voldeden allemaal.

Contactgegevens van FG ontbreken op website

De organisaties die nog zonder FG te werk gingen, zijn hiervoor niet hard bestraft. Ze kregen vier weken de tijd om alsnog een functionaris voor de gegevensbescherming (e-learning) aan te stellen. Laten ze dit na, dan kan er wel een sanctie volgen. Daarnaast hebben 20 ziekenhuizen het verzoek gekregen om alsnog de contactgegevens van de FG op hun website te vermelden. De vermelding van een direct telefoonnummer of e-mailadres is verplicht. Zo kan iedereen die dat wenst direct contact opnemen met de FG. Het is niet noodzakelijk om de naam van de FG op de site te noemen.

Niet direct hoge boetes voor ontbreken van FG

De Autoriteit Persoonsgegevens meldde toen de AVG van toepassing werd al dat de eerste controles gericht zouden zijn op de aanwezigheid van een FG. De instantie treedt in eerste instantie vooral voorlichtend en waarschuwend op. Organisaties hoeven in principe niet direct een (hoge) boete te verwachten. Na het aanstellen van een FG, moet een organisatie de privacybewaker aanmelden bij de AP. Dit is mogelijk via de website van de toezichthouder.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: functionaris voor de gegevensbescherming
E-learning | VideoCollege 8 minuten
AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
E-learning | VideoCollege 20 minuten