AVG: werkgever moet privacyfunctionaris opnieuw aanmelden

5 april 2018 | Door redactie

Organisaties die met een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) werken, moeten deze FG (opnieuw) aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hiervoor is een nieuw webformulier ontwikkeld.

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn sommige organisaties verplicht om een FG aan te wijzen. Een werkgever kan zo’n functionaris voor de gegevensbescherming aannemen of inhuren. Als de organisatie een FG heeft benoemd, moet zij deze aanmelden bij de AP. Voor die melding is een nieuw webformulier opgesteld, die élke organisatie met een FG moet gebruiken. Organisaties die hun FG al eerder hebben aangemeld bij de AP, moeten dat nu opnieuw doen met behulp van het nieuwe webformulier. De AP geeft aan dat aanmeldingen die niet met het formulier zijn gedaan per 25 mei 2018 komen te vervallen.

Nieuw webformulier vanwege andere eisen AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het aanmeldformulier gewijzigd omdat de AVG andere eisen stelt aan het aanstellen en aanmelden van een FG dan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De WBP vervalt op 25 mei 2018; vanaf dan is de AVG van toepassing. De AP heeft onder de AVG (tools) extra informatie nodig over de functionaris voor de gegevensbescherming. Zo moet duidelijk zijn of de organisatie de FG verplicht of vrijwillig heeft aangesteld. Voor de toepassing van de regels maakt dit verder niet uit: de vrijwillig aangestelde FG heeft dezelfde rechten en plichten als een verplichte FG. Het online aanmeldingsformulier is te vinden op de website van de AP. De AP vraagt maar om een beperkt aantal gegevens, dus veel moeite kost het (opnieuw) aanmelden niet.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: functionaris voor de gegevensbescherming
E-learning | VideoCollege 8 minuten