Bank stopt delen persoonsgegevens met zakelijke klanten

12 april 2018 | Door redactie

Banken gaan hun zakelijke klanten per 1 januari 2019 geen persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats van andere klanten meer doorspelen. Dat komt door een toename van het aantal klachten over misbruik van deze gegevens.

Het is toegestaan dat banken naw-gegevens aan zakelijke klanten doorgeven. De klant mag deze gegevens vervolgens alleen gebruiken om betalingen boekhoudkundig goed te verwerken. Het komt echter regelmatig voor dat de gegevens ook voor andere, commerciële, doeleinden worden gebruikt.

Zakelijke bankklanten nemen het niet zo nauw

Volgens zowel banken als de Betaalvereniging Nederland nemen zakelijke bankklanten het niet zo nauw met de privacy van (andere) klanten. Ze maken vaak misbruik van door banken aangeleverde persoonsgegevens van andere klanten. Voor banken is dat genoeg reden om te stoppen met de doorgifte van deze data. Het is niet bekend hoe vaak deze gegevens door banken worden gedeeld met hun zakelijke klanten en hoe vaak misbruik precies plaatsvindt en daarover geklaagd wordt.

Nieuwe Europese gegevensrichtlijn AVG in aantocht

Op 25 mei van dit jaar moet de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gaan treden. Deze richtlijn geeft consumenten meer zeggenschap over hun eigen persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op de naleving van de richtlijn. Bij overtreding kunnen organisaties boetes opgelegd krijgen tot maximaal 4% van hun wereldwijde omzet met een maximum van € 20 miljoen. AP heeft aangekondigd niet direct streng te gaan handhaven. 

Bijlagen bij dit bericht