Beroepsorganisatie bereidt accountants voor met AVG-toolkit

5 maart 2018 | Door redactie

De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) bereidt haar accountants voor op de nieuwe privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met een privacy-toolkit ontwikkeld voor accountantskantoren kunnen met name de kleinere mkb-kantoren zich voorbereiden op de AVG.

De toolkit is gebaseerd op het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit stappenplan (tool) gaat ervan uit dat accountants nu al voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Een accountant kan een belangrijke rol bij de AVG hebben. Bij samenstellingsopdrachten is hij namelijk de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke.

Accountant kan verwerkingsverantwoordelijke zijn

Een accountant moet bij elke opdracht of controle vaststellen of hij daadwerkelijk persoonsgegevens verwerkt. Alleen als sprake is van de verwerking van persoonsgegevens, moet hij de afspraken hierover vastleggen in een verwerkersovereenkomst (tool). De AP heeft op verzoek van de NBA aangegeven dat de accountant die een samenstellingsopdracht uitvoert verwerkingsverantwoordelijke is. Bij een samenstellingsopdracht beoordeelt de account namelijk zelfstandig zaken zoals de integriteit van een klant, dit kan gevolgen hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Ook accountantskantoren moeten aan de AVG voldoen. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen en moeten kunnen aantonen dat ze de AVG in praktijk brengen. De toolkit is toegankelijk op het ledengedeelte van de website van de NBA. Met de invoering van de AVG op 25 mei 2018 in Nederland komen er nieuwe regels bij en bestaande regels worden in een aantal gevallen aangescherpt.