Boete voor onzorgvuldige administratie

De overheid wil dat u persoonsgegevens zorgvuldig vastlegt in uw administratie. Doet u dit niet, dan zal het College bescherming persoonsgegevens (CBP) straks strenger optreden. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat staatssecretaris Teeven onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

26 november 2014 | Door redactie

Het CBP mag op dit moment een bestuurlijke boete aan uw onderneming opleggen als u een administratief voorschrift niet navolgt. De wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet regelt dat het CBP ook al een boete mag opleggen als u algemene verplichtingen overtreedt. Het wetsvoorstel komt voort uit het regeerakkoord. Na de wetswijziging zal de naam van het CBP veranderen in Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwe situaties waarin u een boete krijgt

De nieuwe regels hebben betrekking op alle wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Dit heeft tot gevolg dat uw onderneming onder meer een boete zal krijgen:

  • als u de persoonsgegevens niet zorgvuldig verwerkt;
  • als u de gegevens te lang bewaart;
  • als de beveiliging van de gegevens niet goed is; of
  • als u informatie over politieke voorkeur of levensovertuiging misbruikt.

Een overtreding leidt niet direct tot een boete

Als uw onderneming een regel overtreedt, krijgt u echter niet onmiddellijk een boete. Het CBP zal u eerst een bindende aanwijzing geven. U moet dan de situatie herstellen om te voorkomen dat u een boete krijgt. De boete bedraagt minimaal € 20.250 en maximaal € 810.000.