Boete voor onzorgvuldige administratie

26 november 2014 | Door redactie

De overheid wil dat u persoonsgegevens zorgvuldig vastlegt in uw administratie. Doet u dit niet, dan zal het College bescherming persoonsgegevens (CBP) straks strenger optreden. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat staatssecretaris Teeven onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Het CBP mag op dit moment een bestuurlijke boete aan uw onderneming opleggen als u een administratief voorschrift niet navolgt. De wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet regelt dat het CBP ook al een boete mag opleggen als u algemene verplichtingen overtreedt. Het wetsvoorstel komt voort uit het regeerakkoord. Na de wetswijziging zal de naam van het CBP veranderen in Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwe situaties waarin u een boete krijgt

De nieuwe regels hebben betrekking op alle wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Dit heeft tot gevolg dat uw onderneming onder meer een boete zal krijgen:

  • als u de persoonsgegevens niet zorgvuldig verwerkt;
  • als u de gegevens te lang bewaart;
  • als de beveiliging van de gegevens niet goed is; of
  • als u informatie over politieke voorkeur of levensovertuiging misbruikt.

Een overtreding leidt niet direct tot een boete

Als uw onderneming een regel overtreedt, krijgt u echter niet onmiddellijk een boete. Het CBP zal u eerst een bindende aanwijzing geven. U moet dan de situatie herstellen om te voorkomen dat u een boete krijgt. De boete bedraagt minimaal € 20.250 en maximaal € 810.000.