Boete voor slordig omgaan persoonsgegevens

Dagelijks gaat er heel wat vertrouwelijke bedrijfsinformatie door uw handen; natuurlijk gaat u daar zorgvuldig mee om. Maar wist u dat ook het verwerken en opslaan van persoonsgegevens aan regels is gebonden? Bedrijven die daar slordig mee omgaan, kunnen een boete verwachten.

28 januari 2015 | Door redactie

Zodra u gegevens noteert van een nieuwe medewerker, een ziekmelding doorgeeft of klantgegevens invoert bent u bezig met het verwerken van persoonsgegevens. U heeft dus bijna dagelijks te maken met de privacy van anderen; collega’s, klanten en andere zakenrelaties. Zodra u hun gegevens opslaat en gebruikt, moet u zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarin staat waar u op moet letten bij het werken met persoonsgegevens en hoe lang u deze mag bewaren. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet erop toe dat organisaties zich aan de wet houden.

Ook naw-gegevens zijn persoonsgegevens

Sinds kort mag het CBP vaker boetes uitdelen als het constateert dat bedrijven onzorgvuldig omgaan met de privacy van werknemers en klanten. Let ook op als u via derden de beschikking krijgt over privacygevoelige informatie.Ggegevens van uitzendbureaus over uitzendkrachten bijvoorbeeld, mag u niet zomaar opslaan en bewaren. Hoe onschuldig sommige gegevens ook lijken (denk aan naw-gegevens), het zijn persoonsgegevens en daarvoor geldt de privacywetgeving. Op de website van het CBP vindt u informatie voor bedrijven en de omgang met persoonsgegevens. In het nieuwe themadossier  van Office Rendement ‘Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’ leest u meer over privacy op de werkvloer en hoe u daarmee om moet gaan in uw dagelijkse werkzaamheden.