BSN in BTW-nummer zzp'er blijft heet hangijzer privacy

23 april 2018 | Door redactie

De kwestie over het burgerservicenummer (BSN) in het BTW-nummer van zzp'ers, is in het licht van de nieuwe privacywet actueler dan ooit. Ondernemers melden zich bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Tweede Kamerleden hebben weer eens vragen gesteld aan de minister over de stand van zaken.

Het onderwerp is niet nieuw. Al in het vorige kabinet, in 2014, is de discussie aangezwengeld. Het feit dat een bijzonder persoonsgegeven als het BSN zomaar te herleiden is uit een BTW-nummer van een zzp-er, staat namelijk op gespannen voet met de verplichtingen die de BTW-wet uit 1968 aan ondernemers stelt.

BSN op straat door verplicht vermelden BTW-nummer

Het BSN van zzp'ers is integraal opgenomen in hun BTW-identificatienummer. Volgens de Wet op de omzetbelasting hebben zzp'ers de verplichting om hun BTW-nummer aan (potentiële) klanten bekend te maken, bijvoorbeeld op hun website en op facturen. Daar zit hem juist de crux. Door het publiceren hiervan, komt een bijzonder persoonsgegeven op straat te liggen.

Onderzoek AP na ondernemersvragen, status onbekend

Veel zzp-ondernemers hebben de afgelopen periode hun beklag gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Naar aanleiding hiervan is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in juni 2017 een onderzoek gestart. Zij onderzoekt of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in BTW-identificatienummers van zzp'ers. De voortgang van dit onderzoek is onbekend.

Ingevoerd in vele andere processen en systemen

Het BSN was ooit een fiscaal nummer (fi-nummer), bedacht en gebruikt door de Belastingdienst. Dit nummer is onderdeel geworden van het BTW-identificatienummer en is breed toegepast in systemen van overheden en bedrijven. Inmiddels is het fi-nummer ontwikkeld via sofi-nummer naar BSN. Doordat privacy belangrijker wordt, heeft de ontwikkeling van het nummer tot BSN een andere lading gekregen.

Grote impact, voor de zomer mogelijkheden in kaart

De minister ziet de complexiteit van de kwestie in. Hij staat eventueel open voor een BTW-identificatienummer zonder BSN. Het bezwaar is wel dat de implementatie hiervan  een grote impact zal hebben op overheden en ondernemers en op de continuïteit van het proces van BTW-heffing. De minister onderzoekt de mogelijkheden op dit moment en heeft aangegeven voor de zomer van 2018 met informatie te komen. Eerder adviseerde Actal al dat eenmanszaken moeten worden uitgezonderd van de plicht om het BTW-nummer te publiceren.