De eerste ervaringen met de AVG voor non-profitorganisaties

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Organisaties hebben nu een jaartje ervaringen kunnen opdoen met deze privacyregels. Recent heeft minister Dekker van Rechtsbescherming een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de eerste ervaringen van onder andere kleinere maatschappelijke organisaties, vrijwilligersverenigingen en kerkgenootschappen.

24 april 2019 | Door redactie

De brief van 1 april 2019 geeft een inventarisatie van de eerste ervaringen met de nieuwe privacyregels. Uit deze inventarisatie blijkt dat er nog veel vragen leven over de uitleg van de AVG en de uitvoering daarvan. Dit is vooral terug te zien bij kleinere maatschappelijke organisaties, vrijwilligersverenigingen en kerkgenootschappen. Goede voorlichting is dus nog steeds van groot belang. De voorlichtingsactiviteiten van de Autoriteit persoonsgegevens (AP), koepelorganisaties of de AVG-helpdesk Zorg, Welzijn en Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn daarvoor erg belangrijk.

Onduidelijkheid over de ruimte van een organisatie

Daarnaast is het voor een organisatie niet altijd duidelijk of ze (volledig) voldoen aan de regels van de AVG (tool). Soms is ook onduidelijk hoeveel ruimte een organisatie heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor het publiceren van foto’s op de website van een vereniging. Organisaties kunnen deze onduidelijkheden oplossen door voor een bepaalde sector een gedragscode op te stellen en die voor te leggen aan de AP. Op de website van de AP is meer informatie te vinden over het opstellen van een gedragscode. Organisaties kunnen straks ook een AVG-certificaat aanvragen bij een certificatie-instelling. Het certificaat geeft dan aan dat u voldoet aan de privacyregels.

Meer lasten door de registerplicht

De toename van de administratieve lasten is ook een veelgehoord probleem van de AVG. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vastleggen van de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. De minister geeft in zijn brief echter aan dat het onder de oude regels ook al nodig was om de toestemming aan te tonen, maar dat niet alle organisaties dat deden. Soms is het ook mogelijk om periodiek (bijvoorbeeld één keer per jaar) om toestemming te vragen. Nieuw is wel de zogenoemde registerplicht (tool). Het kabinet gaat de signalen over de lasten van de registerplicht die uit de brief (pdf) naar voren komen, meenemen voor de evaluatie, die uiterlijk 25 mei 2020 moet zijn afgerond. 

Bijlagen bij dit bericht

AVG: een introductie
E-learning | VideoCollege 14 minuten