Eerste AVG-gedragscode op komst

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van plan om de Data Pro Code goed te keuren, de gedragscode die is opgesteld door Nederland ICT. Dienstverleners die voor een organisatie als verwerker van persoonsgegevens optreden, kunnen zich bij deze gedragscode aansluiten.

20 augustus 2019 | Door redactie

De Data Pro Code is een nadere uitwerking van de verplichtingen voor verwerkers op grond van artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 12 augustus 2019. Tot zes weken na deze datum kunnen belanghebbenden hier schriftelijk op reageren.

Oprichting van toezichthoudend orgaan 

Nederland ICT, de belangenorganisatie voor de ICT-sector, gaat nog een orgaan oprichten dat toezicht zal houden op naleving van de gedragscode. Deze aanvullende eis komt uit de richtlijnen van de European Data Protection Board (EDPB). Accrediteert de AP het toezichthoudend orgaan, dan is de Data Pro Code de eerste goedgekeurde AVG-gedragscode in Nederland.

Bijzondere rol voor brancheorganisaties 

In de AVG (tool)  staat dat brancheorganisaties een bijzondere rol kunnen vervullen voor hun achterban. Zij kunnen desgewenst gedragscodes voor hun leden ontwikkelen. Volgens artikel 40 van de AVG kunnen vertegenwoordigers van een branche gedragscodes ter goedkeuring voorleggen aan  toezichthouder AP.

Risicoanalyse van de auditor 

Verwerkers die zich houden aan de Data Pro Code kunnen dit aantonen door zich te laten certificeren. Deze Data Pro-certificering werd in mei 2019 gelanceerd en inmiddels zijn de eerste organisaties gecertificeerd. Bij het certificeren toetst een externe auditor hoe het is gesteld met het Data Pro Statement van het bedrijf. Daarnaast voert de auditor een risicoanalyse (tool) uit. De auditor toetst ook nog de antwoorden van de organisatie op verschillende privacy-vragen. Wordt een organisatie gecertificeerd, dan ontvangt het bedrijf het Data Pro Certificate en wordt het opgenomen in het Data Pro Register.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: een introductie
E-learning | VideoCollege 14 minuten
Checklist implementatie AVG
Tools | Checklists
Risicoanalyse
Tools | Formulieren