EU stelt extra geld beschikbaar voor invoering AVG

29 januari 2018 | Door redactie

De Europese Commissie stelt € 3,7 miljoen extra ter beschikking om de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of de Europese GDPR) vlot te laten verlopen. Er is extra budget voorzien om privacy-ambtenaren op te leiden en om het midden- en kleinbedrijf (mkb) te bereiken.

De regels voor de nieuwe AVG (tool) gaan 25 mei 2018 in Nederland gelden, maar de Europese Commissie weet dat er nog veel werk aan de winkel is. Zo hebben nog maar twee Europese lidstaten hun nationale wetgeving aan de nieuwe AVG-wetten aangepast. Ook heel wat nationale autoriteiten die moeten toezien op de uitvoering van de AVG  zijn nog niet helemaal klaargestoomd. Bovendien zijn ook veel bedrijven nog te weinig op de hoogte van de nieuwe wetten.

Extra geld voor ambtenaren en mkb-ondernemers

De Europese Commissie trekt € 1,7 miljoen uit om die gegevensbeschermingsautoriteiten te financieren, maar ook voor de opleiding van de ambtenaren die er werken. Daarnaast is € 2 miljoen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de nationale autoriteiten om ook bedrijven, en met name mkb-ondernemers, te bereiken. De Europese Commissie heeft hiervoor inmiddels een website  opgezet, die gebruikt zal worden om hen te informeren en te helpen om de nieuwe regels na te leven. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inmiddels een voorlichtingscampagne gestart.

AVG-regels bieden inzicht en controle

De nieuwe AVG-regels moeten ervoor zorgen dat burgers veel beter kunnen nagaan welke data organisaties over hen bezitten. Het wordt ook eenvoudiger om die data te laten verwijderen of aan te passen. Op die manier wil de EU zijn burgers het recht geven om 'vergeten te worden'.