Europese normering cyber security & data protection

11 juli 2017 | Door redactie

Er komt meer aandacht voor de Europese behoeften bij het invoeren van technische standaarden voor gegevensbescherming en cybersecurity. NEN heeft bekendgemaakt dat er een speciale Europese technische commissie ingesteld zal worden. Daarvoor worden op dit moment deelnemers geworven.

Het belang van goede gegevensbescherming en de bestrijding van cybercrime hoeft nauwelijks meer te worden uitgelegd. Zeker met het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (tool) in 2018 zal Europa daarin eigen behoeften hebben. Toch lift Europa bij het gebruik van standaarden voor gegevensbescherming en cybersecurity op dit moment nog mee met de standaarden die wereldwijd gebruikt worden. Dat is niet altijd even handig, want de wetgeving over dit onderwerp in Europa is anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Daarom wordt er nu ook een Europese technische commissie ingesteld die gaat zorgen voor standaarden voor gegevensbescherming, privacy en cybersecurity die aansluiten bij de Europese en dus ook Nederlandse situatie.

NEN vertegenwoordigt Nederland

Waar mogelijk worden bestaande standaarden overgenomen, maar voor typisch Europese situaties kunnen dan nieuwe richtlijnen ontwikkeld worden. Voor Nederland zal NEN, het Nederlandse instituut dat op allerlei terreinen regels voor standaardisatie ontwikkelt en publiceert, zich hierover buigen. NEN stelt op dit moment een commissie samen die dit voor elkaar moet gaan boksen.