Fiscus mag blijven loeren in gegevens Museumjaarkaart

Ook het gerechtshof vindt dat de Belastingdienst de gegevens van de stichting Museumjaarkaart mag gebruiken om erachter te komen of de woonplaats van een belastingplichtige zich wel echt in het buitenland bevindt in plaats van in Nederland.

7 november 2019 | Door redactie

De belastingwet geeft de inspecteur behoorlijk wat mogelijkheden om voor de belastingheffing informatie op te vragen. Niet alleen bij de belastingplichtige zelf, maar ook bij andere partijen: een derdenonderzoek. De enige beperking voor het opvragen van gegevens is dat deze wel relevant moeten zijn voor de belastingheffing. En om die vraag ging het onder andere in de zaak hieronder.

Te grote inbreuk op privacy

In deze zaak vroeg de Belastingdienst de gebruiksgegevens van een museumkaarthouder op om vast te kunnen stellen of diegene in Nederland verbleef in plaats van in het buitenland. En dus ook hier belastingplichtig was. Maar de Stichting Museumkaart wilde die gegevens niet verstrekken. Dat zou een veel te grote inbreuk maken op de privacy van de kaarthouder. De stichting verwees daarbij naar een arrest van de Hoge Raad, waar de overheid een fikse tik op de vingers kreeg vanwege het gebruik van snelwegcamera’s voor belastingcontrole. Bovendien vond de stichting dat de bezoekgegevens niet erg relevant waren voor het vaststellen van iemands woonplaats. Ook verwees de stichting naar de privacyregels van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemeen belang weegt zwaarder dan privacy

De rechtbank oordeelde eerder al dat het snelwegarrest niet van toepassing was omdat het hier ging om een individueel geval. Daarnaast vond de rechter dat het algemene belang van juiste belastingheffing zwaarder moest wegen dan de privacy van de kaarthouder. Dus moest de stichting de gegevens verstrekken. Ook in hoger beroep heeft nu de stichting haar gelijk niet kunnen halen. Het gerechtshof stelde dat de bevoegdheid van de fiscus om inlichtingen te vragen in het kader van een derdenonderzoek zeer ruim was. Die bevoegdheid van de fiscus wordt echter wel beperkt als de vragen om informatie de activiteiten van de stichting in gevaar brengen. Maar het hof vond dat de stichting niet met duidelijke bewijzen was gekomen waaruit dit gevaar zou blijken. Het hoger beroep ging dus van tafel en de Belastingdienst heeft dus terecht gevraagd om de gegevens.
Gerechtshof Amsterdam, 5 november 2019 (gepubliceerd 6 november 2019), ECLI (verkort): 3967

 

Bijlagen bij dit bericht