Mag werkgever vragen naar lidmaatschap vakbond onder AVG?

Nu de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) eraan komt, vragen veel werkgevers zich af of zij de privacyregels wel goed naleven. Eén van de vragen die hierbij kan opdoemen, is of een werkgever mag vragen en registeren of een werknemer lid is van een vakbond.

27 maart 2018 | Door redactie

Voor een werkgever kan het handig zijn om te weten welke werknemers in de organisatie lid zijn van een vakbond. Toch mag hij dit niet zomaar aan de werknemer vragen. Het lidmaatschap van een vakbond is namelijk een bijzonder persoonsgegeven dat de werkgever in principe niet mag verwerken. Dit is onder de Wet bescherming persoonsgegevens al zo en dit blijft onder de AVG hetzelfde. Er gelden wel een aantal uitzonderingen op deze regel. Zo mag een werkgever het lidmaatschap van een vakbond wel registreren als de werknemer hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Vanwege de gezagsrelatie die bestaat tussen een werkgever en werknemer, moet de werkgever zich er dan wel van verzekeren dat deze toestemming in alle vrijheid is gegeven.

Vergoeding vakbondscontributie aan werknemer

De werkgever mag het lidmaatschap van de vakbond alleen verwerken voor het doel waarvoor de werknemer toestemming heeft gegeven. Zo zou de werkgever bijvoorbeeld naar het lidmaatschap kunnen vragen als hij een vergoeding voor (een deel van) de vakbondscontributie aan de werknemer wil betalen. Hij kan dan vragen of leden van een vakbond zich willen melden als zij van deze vergoeding willen profiteren. Het is voor de werkgever dan verstandig daarbij te vermelden dat het vakbondsleden vrijstaat om zich wel of niet te melden, dat zij op elk gewenst moment hun toestemming weer kunnen intrekken en dat het gegeven alleen voor de vergoeding gebruikt wordt.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen
E-learning | VideoCollege 11 minuten