Maximumtarief inzage persoonsgegevens € 22,50

4 januari 2017 | Door redactie

In het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is vastgelegd dat organisaties dit jaar nog geld mogen vragen voor de inzage in de persoonsgegevens die zij verwerken. Na 25 mei 2018 mogen organisaties in principe geen factuur meer versturen voor het beschikbaar stellen van gegevens.

Volgens het huidige inzagerecht, kunnen organisaties het verzoek krijgen om inzage te geven in de persoonsgegevens (tool) die zij verwerken. Hiervoor mogen deze organisaties een factuur sturen. Deze rekening is bedoeld als compensatie voor het verstrekken van kopieën. Om welke factuurbedragen het gaat, staat in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene WBP. In 2017 moeten organisaties uitgaan van een tarief van € 0,23 per pagina tot een maximumbedrag van € 5 voor elke afzonderlijke mededeling. In een aantal gevallen mogen organisaties ten hoogste € 22,50 vragen. Dit is onder andere het geval als de mededeling bestaat uit meer dan honderd pagina’s.

De verschillen op een rij

Per 25 mei 2018 mogen organisaties de hiervoor genoemde tarieven in principe niet meer in rekening brengen door een Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze AVG vervangt het inzagerecht door het zogenoemde recht op dataportabiliteit. Dit recht lijkt op het inzagerecht, maar er zijn een aantal verschillen. In de onderstaande tabel vindt u deze verschillen terug. 

inzage persoonsgegevens algemene verordening gegevensbescherming.JPG

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel voor de e-privacyverordening gepubliceerd. Deze verordening staat los van de AVG en vult de AVG aan. In het nieuwsartikel E-privacyverordening vult regels AVG aan vindt u meer informatie hierover.