Naast de AVG in 2018 ook de e-Privacyverordening van kracht

23 oktober 2017 | Door redactie

In 2018 wordt niet alleen de AVG van kracht, maar ook de ePrivacy-verordening. Deze heeft bijvoorbeeld invloed op het plaatsen van cookies of het bijhouden van zogenoemde metadata of verkeersgegevens. Maar ook de omgang met telemarketing en e-mail worden erin geregeld.

De manier waarop organisaties omgaan met cookies, e-mail en telemarketing zal in 2018 veranderen. Dan moet de e-privacyverordening van kracht worden. Deze staat naast de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De e-privacyverordening regelt namelijk andere dingen. Een belangrijke bepaling daarin zal het plaatsen van cookies worden. Toestemming hoeft niet meer apart aan iedere bezoeker gevraagd te worden; deze wordt afhankelijk van de instellingen van diens browser. Meestal bieden die opties als ‘cookies accepteren’, ‘cookies van derden weigeren’ en ‘cookies volledig weigeren’. Ook zou er een opt-out-regeling moeten komen voor het verwerken van metadata door aanbieders van elektronische communicatiediensten. Hieronder vallen bijvoorbeeld het IP-adres van de gebruiker en het IMEI-nummer van het apparaat waarmee hij communiceert. Een gebruiker krijgt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking hiervan. Verder worden ook de regels voor telemarketing (tools) aangepast.

Handhaving en boetebedrag

Handhaving van de ePrivacyverordening komt te liggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de boete die opgelegd kan worden, bedraagt maximaal € 10 miljoen of 2% van de jaaromzet wereldwijd. De tekst van de verordening is nog niet definitief, dus het zal een uitdaging worden om de beoogde ingangsdatum – 25 mei 2018, gelijk met de AVG (tools) – te halen. Maar anders zal de verordening toch zeker later in 2018 een feit zijn.