Nieuwe privacywet (AVG) door Tweede Kamer aangenomen

14 maart 2018 | Door redactie

Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangenomen. De AVG vervangt dan de huidige privacywet Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG moet de bescherming van persoonsgegevens in de lidstaten harmoniseren.

Met de AVG (tool) worden de privacyrechten van burgers versterkt en uitgebreid. Om de wet snel te implementeren heeft het kabinet gekozen voor een beleidsneutrale uitvoeringswet. Dat betekent dat er inhoudelijk zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de huidige Nederlandse wetgeving. De verordening en de Uitvoeringswet treden op 25 mei 2018 in werking. De huidige Wet bescherming persoongegevens (Wbp) wordt dan ingetrokken. De minister heeft al aangekondigd dat later, in 2019, er nog een verdieping op de uitvoeringswet komt.

Autoriteit Persoonsgegevens krijgt er een persoon bij

Bij de stemming over de wet zijn ook een aantal amendementen aangenomen. Zo zal het college van de Autoriteit Persoonsgevens (AP) altijd uit drie personen gaan bestaan in plaats van twee. Dat is besloten omdat de AP bij de uitvoering van de privacywet meer taken en verantwoordelijkheden gaat krijgen.

Bij handhaving rekening houden met omvang organisatie

Verder is een amendement aangenomen dat regelt dat de Autoriteit Persoonsgegevens nadrukkelijk rekening moet houden met de behoeften van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen bij de toepassing van de AVG. Dit sluit aan bij een van de aanbevelingen die de Europese Unie aan de lidstaten heeft gedaan. Hierdoor moet voorkomen worden dat Nederland onnodige lasten oplegt aan bedrijven en organisaties. 

Leeftijdsgrens minderjarige wordt opnieuw bekeken

De huidige leeftijdsgrens waarbij een organisatie toestemming moet hebben van een wettelijk vertegenwoordiger voor het verwerken van persoonsgegevens (tool) van een minderjarige ligt nu op 16 jaar. Deze leeftijdsgrens moet omlaag vinden een aantal partijen, daarom is toegezegd de leeftijdsgrens opnieuw te overwegen.

Na de Tweede Kamer komt de Eerste Kamer

Nu het wetsvoorstel (pdf) door de Tweede Kamer is, is het volgende station de goedkeuring van de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt op 20 maart 2018 de procedure voor behandeling in de Eerste Kamer.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking