Nieuwe privacywet niet handhaven omwille van nerveuze mkb’ers

24 januari 2018 | Door redactie

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Veel kleinere ondernemingen zouden hiervan nog onvoldoende doordrongen zijn. Ook is er onduidelijkheid over de nieuwe privacywet. Ondernemersorganisaties willen daarom dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de rem trapt en de AVG het eerste jaar niet gaat handhaven.

De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en stelt striktere eisen aan de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt. De toezichthouders van de AP hebben straks verstrekkende bevoegdheden om de AVG te handhaven. Ook kunnen zij forse boetes opleggen (tool) aan ondernemingen en organisaties die zich niet aan de wet houden. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland kan de AP echter beter inzetten op voorlichting aan en ondersteuning van mkb-ondernemingen. Dit hebben zij in een brief aan de Tweede Kamer gesteld. In diezelfde brief pleiten ze ook voor gefaseerd toezicht.

AVG moet duidelijk zijn over gegevens van zieke werknemers

De ondernemersorganisaties constateren daarnaast dat de huidige privacywetgeving soms op gespannen voet staat met de uitvoering van sociale wetgeving. Als voorbeeld noemen ze het laten re-integreren van zieke werknemers (e-learning) en het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn allebei taken van werkgevers waarbij persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland heeft de AP de ruimte om dat te doen echter steeds verder beperkt en dat brengt ondernemers in de knel. Ze zien daarom graag dat in de privacywet concreet wordt opgenomen welke gegevens ondernemers tenminste mogen verwerken om deze taken goed te kunnen uitvoeren.

Informatie over fraudeurs uitwisselen tussen sectoren

Ondernemers zouden ook gebaat zijn bij een wettelijke grondslag voor het uitwisselen van informatie over fraudeurs tussen sectoren. Nu verliezen zij jaarlijks miljarden euro’s als gevolg van verschillende soorten fraude. In navolging van de succesvolle aanpak in Engeland, zien de ondernemersorganisaties graag dat in Nederland ook informatie over wangedrag en fraudeurs onderling uitgewisseld wordt. Er is één probleem; dat mag van de AP alleen binnen een sector. ‘Onzinnig’, vinden de ondernemersorganisaties. ‘Bendes houden immers geen rekening met sectorgrenzen’.

AP moet rekening houden met innovatiekansen

Ten slotte moet de AP in haar beslissingen rekening houden met de kansen die innovatie (e-learning) biedt aan ondernemers. Zeker nu innovatie in toenemende mate data gedreven is. De ondernemersorganisaties vrezen dat de strengere privacywet de kansen die de informatiemaatschappij ondernemers biedt blokkeert.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: een introductie
E-learning | VideoCollege 14 minuten