Opletten bij klantenbestand uit faillissement

Het lijkt misschien interessant om een klantenbestand over te nemen uit een failliete boedel. Maar dit bestand valt wel onder de AVG en de verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens komt door de aankoop te liggen bij de kopende organisatie.

11 juni 2019 | Door redactie

Bij het afhandelen van de boedel van een failliete onderneming (tools) worden ook wel eens klantenbestanden te koop aangeboden. Logisch, want de curator (tool) moet de boedel afwikkelen en dergelijke bestanden vallen daar ook onder. Er blijkt echter wel verschil van inzicht te zijn over het rekening houden met de AVG. Veel curatoren vinden dat zij daar bij het afhandelen van de boedel niet aan gebonden zijn. Waarschijnlijk is dat geen juridisch juiste opstelling, betoogt het weblog van Solv.

Doelen moeten overeenkomen

De kopende organisatie moet in ieder geval goed opletten. Er kunnen vooral problemen ontstaan als de koper een ander doel heeft met de aangekochte klantgegevens dan het oorspronkelijke doel van de failliete partij. Aangezien de koper verantwoordelijk wordt voor het bestand, is het dus beter dat alleen over te nemen als de doelen overeenkomen. Verder is het belangrijk te controleren of de curator bij de verkoop de juiste afweging heeft gemaakt tussen het afwikkelen van de boedel en de privacy van de betrokken klanten. Hij moet die afweging kunnen onderbouwen. Bij een doorstart moet de curator zorgen dat de belangen van de in het klantenbestand genoemde personen goed worden beschermd.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen
E-learning | VideoCollege 11 minuten