Opslag persoonsgegevens EU in VS mag niet

8 oktober 2015 | Door redactie

Het Europees Hof heeft aangegeven dat de opslag van Europese persoonsgegevens in de Verenigde Staten niet meer is toegestaan. De gegevens worden namelijk onvoldoende beschermd in dat land. Het verdrag waarin de opslag is opgenomen, is daarom ongeldig.

In het zogenaamde ‘Safe Harbor’-verdrag is opgenomen dat internetbedrijven gegevens van Europese burgers en bedrijven in de Verenigde Staten mogen opslaan. Een Oostenrijkse student toonde, met NSA-documenten van klokkenluider Edward Snowden, aan dat deze bepaling op grote schaal gebruikt wordt door de Amerikaanse inlichtingendienst om privégegevens van internetgebruikers te verkrijgen.

Gegevens zijn onvoldoende beschermd

In het arrest van het Europees Hof komt naar voren dat uit dit bewijs blijkt dat deze gegevens dus onvoldoende beschermd zijn. Het vermeldde ook dat de Europese Commissie al eerder had aangegeven dat het verzamelen van privégegevens onaanvaardbaar was. De Commissie had toen het verdrag al moeten opschorten. Op dit moment wordt er al wel gewerkt aan een nieuw verdrag ten aanzien van de privacybescherming van Europeanen.