Tweede Kamer krijgt juridisch wensenlijstje ondernemers

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is nu een tijdje van kracht in Nederland, maar er mag in de praktijk nog wel wat bijgestuurd worden. Dat heeft belangenorganisatie MKB-Nederland laten weten tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Ook hamerde de organisatie opnieuw op het verlagen van het griffierecht.

1 oktober 2018 | Door redactie

De vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid ging in gesprek met MKB-Nederland over onder meer de AVG en de aanpak van cybercrime. De privacyrichtlijn AVG is sinds 25 mei 2018 van kracht in Nederland en op basis daarvan kan toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens hogere boetes opleggen voor overtredingen. Maar volgens MKB-Nederland lopen ondernemers in de praktijk nog tegen knelpunten aan.

‘Regels hinderen aanpak fraudeurs’

Volgens MKB-Nederland staan de AVG-regels en het toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens soms op gespannen voet met het uitvoeren van ‘goed werkgeverschap’. Uit reacties van leden zou blijken dat zij soms in de knel komen met hun taken op het gebied van bijvoorbeeld re-integratie en het aannemen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ook bij het aanpakken van fraudeurs ‘over sectoren heen’ werken de privacyregels ondernemers tegen, aldus MKB-Nederland. Tussen verschillende sectoren mogen namelijk geen gegevens worden uitgewisseld over fraudeurs. En dat maakt de aanpak er niet makkelijker op, omdat fraudeurs geregeld in verschillende sectoren actief zijn. Ondernemersorganisaties pleiten ook al langer voor een frauderegister naar Brits voorbeeld.

Alarm om hoog griffierecht voor kleine vordering

MKB-Nederland vroeg ook opnieuw aandacht voor het griffierecht bij rechtszaken. Volgens de organisatie is dat dermate hoog dat ondernemers weinig zin hebben om voor een relatief kleine vordering naar de rechter te stappen. Dat werkt ‘calculerend gedrag’ in de hand bij debiteuren (tool).
Daarnaast wil de belangenorganisatie dat de overheid het mes zet in het woud van inningsorganisaties voor auteursrechten op bijvoorbeeld muziek  en beeld. MKB-Nederland pleit ervoor dat er één organisatie komt die namens alle auteursverenigingen de betalingen int. Zo zouden ondernemers maar één rekening krijgen.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: een introductie
E-learning | VideoCollege 14 minuten
AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
E-learning | VideoCollege 20 minuten