Veel vragen over privacyregels bij ziekte

4 oktober 2019 | Door redactie

Op 1 oktober 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de campagne ‘Wat betekent de privacywet voor jou(w bedrijf)?’ voortgezet. Het onderwerp van deze maand is de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers.

De campagne heeft als doel om mensen bewuster te maken van hun privacyrechten. Daarnaast wil de AP werkgevers op weg helpen met de privacywetgeving. Deze maand behandelt de AP de privacy van zieke werknemers. Over dit onderwerp blijken bij werkgevers nog veel onduidelijkheden te bestaan. Gegevens over ziekte en gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens. In de privacywetgeving zijn deze gegevens extra beschermd. Voor het vastleggen van deze persoonsgegevens gelden specifieke privacyregels. Op de website van de AP hulpbijprivacy.nl kunnen werkgevers meer informatie vinden over dit onderwerp.

Meer klachten over privacyschendingen

De AP is in mei 2019 met de voorlichtingscampagne gestart. Dit is een jaar na de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Sinds vorig jaar heeft de AP meer klachten ontvangen over vermoedelijke privacyschendingen en zijn de meldingen over datalekken toegenomen. Daarnaast heeft de AP gemerkt dat werkgevers nog veel vragen hebben over de AVG.

Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens

Naar aanleiding van de meestgestelde vragen van werkgevers behandelt de AP in de campagne een aantal onderwerpen die voor werkgevers van belang zijn. Naast privacy bij ziekte zijn al de privacyrechten van klanten en verwerkers van persoonsgegevens aan bod gekomen. In november start de laatste maand van de campagne. Deze zal in het teken staan van de grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: een introductie
E-learning | VideoCollege 14 minuten
AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
E-learning | VideoCollege 20 minuten
Checklist implementatie AVG
Tools | Checklists