Wordt alcohol- of drugstest voor meer beroepen mogelijk?

De privacywetgeving zou meer werkgevers de mogelijkheid moeten geven om de veiligheid binnen hun organisatie te beschermen via alcohol- en drugstesten. Het kabinet zoekt hiervoor nu een oplossing.

31 mei 2019 | Door redactie

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt dat het uitvoeren van alcohol-, drugs- of geneesmiddelentesten door werkgevers alleen is toegestaan als dit in de wet is opgenomen. Momenteel hebben een kleine groep werkgevers dit wettelijke recht, voor het testen van piloten, machinisten en schippers. Onlangs bleek uit een rondgang van de NOS dat desondanks veel meer organisaties alcohol- en drugstesten uitvoeren. Ze lappen de AVG aan hun laars omdat ze de veiligheid van groter belang vinden. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in de Tweede Kamer aangegeven het dilemma te snappen. Het kabinet gaat nu op zoek naar een oplossing.

Veiligheidsrisico’s door alcohol en drugs

De staatssecretaris wil nog voor de zomer in gesprek met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers over het afnemen van alcohol- en drugstesten. Ze bekijkt of een aanpassing van de regels mogelijk is. Organisaties in bijvoorbeeld de industrie, havens en chemie hebben hier veel baat bij. Zeker bij organisaties die met gevaarlijke stoffen werken is een werknemer die onder invloed onzorgvuldig handelt een zeer groot risico voor de veiligheid, ook buiten de organisatie. Mogelijk kan de lijst met risicovolle beroepen waarvoor alcohol- en drugstesten zijn toegestaan worden uitgebreid. Van Ark wil na de zomer de Tweede Kamer informeren over eventuele maatregelen.

Niet naleven AVG kan tot boete leiden

Organisaties die besluiten om de AVG niet na te leven, riskeren problemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP kan fikse boetes opleggen, ook al zijn deze tot dusver zeldzaam. Maar misschien zijn de kosten bij een veiligheidsincident nog veel hoger. Een werkgever kan problemen beperken door bij een test op alcohol- of drugsgebruik zijn uiterste best te doen voor de privacy van werknemers, bijvoorbeeld door na een test geen gegevens te registreren en te bewaren.